Autor Wątek: AM5/6 Tips & Tricks -czyli ustawienia których nie znajdziesz w menu /moderowany/  (Przeczytany 166905 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline nocnyMarek

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 9914
 • Sprzęt: Palmax, viliv X70
Wątek przeznaczam na zgromadzenie w jednym miejscu, znalezionych i sprawdzonych w działaniu ustawień
które zmieniają parametry użytkowe AutoMapy, a nie są dostępne z poziomu ustawień programu,
oraz inych sztuczek zwiększających jego możliwości, upraszczających obsługę czy dopasowujących do upodobań,
za wyjatkiem zmian/poprawek grafiki i interfejsu - te mają juz swoje dedykowane wątki.

Wątek wyłącznie do dzielenia się wiedzą rozsianą po różnych innych wątkach, bądź jeszcze nigdzie nie opisaną.
W związku z tym wszystkie posty z pytaniami (oraz OT) będą usuwane bez ostrzeżenia.
Ewentualne wyrazy zadowolenia można wyrazić dzieląc sie innym trikiem.
  :smile:
Pojedynczo zgłoszone triki będę dla lepszej czytelności stopniowo dołączał do tego postu.

Wszystkie modyfikowne pliki, mimo różnych rozszerzeń, to zwykłe pliki tekstowe,
można je edytować wprost na pockecie doskonałym darmowym Total Commanderem CE,
albo po skopiowaniu na PC - w Notatniku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uwagi ogólne:
Zmian w plikach konfiguracyjnych należy dokonywać gdy Automapa jest wyłączona,
wtedy efekty zmian bedą widoczne zaraz po uruchomieniu programu.
Zmiany dokonywane przy uruchomionym programie i tak nie będą od razu widoczne, bo AM
przy starcie wczytuje pliki do pamięci operacyjnej i korzysta z 'kopii plików' w RAM-ie.
Ponadto AM przy zamknięciu zapisuje spowrotem do katalogu programu pliki w których nastąpiły zmiany
i w ten sposób może skasować zmiany dokonane przez ręczną edycję plików w czasie działania programu..

Katalog Settings Files i zawarte w nim pliki konfiguracyjne nie są tworzone podczas instalacji programu.
AM zapisuje je dopiero po pierwszym uruchomieniu oraz użyciu funkcji, których parametry zapisuje w tych plikach.
Usunięcie plików z tego katalogu nie grozi niczym więcej niż utratą ustawień zawartych w tych plikach.
Usunięcie folderu Settings Files przywraca stan jak bezpośrednio po pierwszej instalacji AM.


Zmiany dokonywane w pliku AutoMapa EU\Settings Files\am.settings*

*w AM6.5 zostały wprowadzone profile, każdy profil ma własny podkatalog Settings Files
a w nim pliki ustawień które działają tylko po wybraniu danego profilu.
Ścieżka do plików settings zrobiła się więc dłuższa:
AutoMapa EU\Profiles\osobowy(ciezarowy, terenowy, lub inny)\Settings Files\


Całkowite wyłączenie widoku 3D z budynkami:
Disable3R=0 - zmienić na 1

Przywrócenie wyświetlania okna powitalnego (Prowadź do, Ustaw GPS, Mapa):
StartMenuDlg=0 - zmienić na 1

Zmniejszenie jaskrawości ekranu dla skórki nocnej:
NightModeBrightnessLevel2=30 - zmniejszyć wartość
wada: nie działa na każdym sprzęcie

Zmiana wrażliwości na (przypadkowe) przesunięcie palca/rysika po ekranie przy stuknięciu w ekran podczas nawigacji:
które jest interpretowane jako chęć przesunięcia mapy ( i wyłącza śledzenie pozycji).
MaxPelDistanceForMouseMoveToSwitchTrackingOff=25 -wymiar chyba w pikselach,
przesunięcie mniejsze od tej wartości jest traktowane jako dotknięcie ekranu
(wywołuje 'Moje menu' lub inną funkcję przypisaną przez użytkownika do przycisku 'Mapa-nawigacja')

i regulacja czasu, w którym program wznowi przerwane śledzenie pozycji:
AutoTrackingTimeOutOnAfterMouseMovedTrackingOff=15000 (~w milisekundach)

Obracanie ekranu w przeciwną stronę (Menu\Opcje\Obróć ekran):
LandscapeMode=-1 - zmienić na 1 lub 4
Inne wartości nie robią nic.

Wyłączenie przyciągania do drogi wskaźnika aktualnej pozycji:
AttractToSegments=1 - zmienić na 0

Regulacja czasu wyświetlania ramki ostrzegawczej oraz info o POI podczas ostrzegania:
POIAlertStayTimeout=4000
Bez problemu działa skrócenie czasu, zwiększenie wartości ponad domyślne 4000 ms
zwiększa czas wyświetlania ramki ostrzegawczej ale, info o POI i tak  znika po 4 sekundach.

Wyłączenie animowanego menu:
UseMenuScroll=1 - zmienić na 0

Regulacja czasu trwania animacji w menu:
MenuScrollDuration=150 (w milisekundach)

Regulacja czasu potrzebnego do aktywacji funkcji
wywoływanych przez chwilowe przytrzymanie wciśniętego przycisku:

TapAndHoldTimeoutMS3=500 (w milisekundach)

Zmiana skali od której wyświetlane są punkty Ulubione:
ShowFavoritesScale=10
użyteczny zakres: od 1 (minimum) -tylko przy max zbliżeniu do 10 - do skali ~50km
przy wartości <1 punkty nie są wyświetlane, awartości >10 już nie zwiększają skali widoczności

Wyłączenie automatycznego obracania się ekranu:
/dotyczy urządzeń wyposażonych w sensor położenia/
EnableGSensor4=1 - zmienić na 0

Wyłączenie przypomnienia o nieaktualnej wersji mapy:
MapVersionValidTime=4 - dodać minus (=-4)
albo zmienić 4 na wiekszą liczbę (max. 255)
liczba ta określa po ilu miesiącach od daty wydania mapy pojawi się monit,
wartość ujemna wyłącza monit całkowicie.


Zmiany dokonywane w pliku  ...\Settings Files\gmv.settings

Regulacje dotyczące numeracji budynków:
AddressFontBold=0  - 0 - czcionka zwykła, 1 - pogrubiona (bold)
AddressFontSize=-9 - rozmiar czcionki
AddressFontName=Tahoma  -rodzaj (krój) czcionki
od wersji AM 6.8.1 3 powyższe linie przeniesiono do pliku Common.skin.map.prg
LiftAddresses=0 - zmiana na 1 powoduje w trybie 3DR podniesienie adresów z poziomu gruntu
i umieszczenie ich na dachach budynków
MaxScaleToDrawAddresses=0.500000 - skala do której numeracja jest widoczna
przy ustawieniu 1.200000 (lub 1.2 zera nie maja znaczenia) numeracja staje się widoczna przy tej samej skali
co zarysy budynków, większe wartości już nie mają sensu ze wzgledu na zbytnie zagęszczenie numerów na mapie.
MinSpeedToTurnOffAddressesWhileTracking=45 - prędkość przy której AM wyłącza widoczność numeracji
MaxSpeedToTurnOnAddressesWhileTracking=35 - prędkość od której AM przywraca widoczność numeracji

Regulacja opisów POI i opisów na mapie (adresów/położenia):
StreetTrackStayTimeout=15000 - czas podświetlania ulicy po wyszukiwaniu (Pokaż na mapie) /wartości w milisekundach/
AddressMarkStayTimeout=5000 - czas wyświetlania opisów dowolnych punktów na mapie (w tym adresów i opisów POI)
GeneralMapTooltipStayTimeout=15000 -  inne "tooltipy" na mapie - jak dotąd nie wypatrzyłem o które konkretnie tu chodzi
TextBoxDefFontSize=14 - rozmiar czcionki z opisami [do wersji AM6.5 włącznie]
Od AM 6.6.0 wielkość czcionki nazw i opisów POI jest definiowana
w pliku AutoMapa.skin.ctrls.prg w sekcji: [POIInfoCloudParams1x]
fntName=Tahoma:8:1 - nazwy POI i ulubionyvh
fntDesc=Tahoma:8 - opisy POI

Zmiana skali mapy od której wielkość ikon POI jest podwajana (tylko VGA):
ScaleBelowWhichDoubleIconsSize2=0.870000

Zmiana skali mapy do której widoczne są znaczki zakazu ruchu na zamkniętych odcinkach
i strzałki kierunkowości:

MaxScaleForMarks=0.50000 np. zmiana 0.5 na 1.5 zwiększa skalę 3-krotnie

Wyłączenie wyświetlania słupków pikietażu:
(pozostanie wyświetlany bieżący kilometr ma dolnej belce przy numerze drogi)
PiquetageMarksDrawEnabled=1 - zmienić na 0

Wyłączenie wyświetlania wartości pikietażu na dolnej belce:
bShowKMeterage=1 - zmienić na 0

Wyłączenie wyświetlania sygnalizatorów świetlnych.
AllowTrafficLights=1 - zmienić na 0
TrafficLightsMaxScaleToDraw=2.200000 - regulacja skali do której sygnalizatory są widoczne.

Animowana dodatkowa (pionowa) strzałka manewru:
Maneuver3DArrowPhases2=0 - wartości 2 i wieksze powodują poruszanie się strzałki:
2 - przód-tył, 3 - przód-przód-tył; 4 - przód-przód-przód-tył; itd.

Regulacja szerokości wyświetlanych śladów:
GpsTrackWidth=10

Regulacja szerokości wyświetlanych tras:
RouteApproxPenWidth=6 - trasa orientacyjna (wyświetlana w trakcie wyliczania dokładnej trasy)
RouteDetailPenWidth=6 - po obliczeniu trasy
MinRoutePenWidthRelativeToMotorwayPenWidth=4 - min. szerokość przy dużych skalach mapy
RouteCrossCountryDetailPenWidth=6 - dla trasy przełajowej
RoadConnectingPenWidth=4 - ?? (nie dopatrzyłem się żadnego wpływu)
RoadPointsConnectingLineWidth=2 - szer. linii łaczących z trasą punkty leżące poza siecią drogową

Regulacja długości i szerokości wyświetlanych śladów 'online':
HistoryTrailMaximumPoints2=10000 -max. długość śladu (ilość wyświetlanych pozycji GPS)
HistoryTrailLineWidth=5 - szer. śladu w pikselach
kolor śladów 'online' można zmienić w plikiach *.map.colors, w sekcji:
;---- "TRAILS" - ostatnie polozenia GPS
HistoryTrailLine=255 0 0 - kolor śladu
HistoryTrailDirArrow=64 64 64 - kolor strzałki kierunku śladu

Regulacja szerokości wyświetlanych rzek :
LineBaseWidthSet2=2.000000 - zakres regulacji do 255
LineMaxEffectiveWidthSet2=3 - zależność szerokości od skali mapy (dopuszczalny zakres wartości: 0-128)


Zmiany dokonywane w innych plikach.

Wyłączenie odgłosów stukania/klikania przy dotykaniu ekranu:
plik voice.settings, wiersz:
VoicePlayBeep=1 - zmienić na 0

Zmiana zakresu dostępnych numerów portów w ustawieniach GPS
plik gps.settings, wiersze:
AutodetectMinPort=1
AutodetectMaxPort=9

zakres 1-9 jest zakresem 'fabrycznym', max. dostępny zakres portów  to  0 -255

Dwukrotny komunikat o następnym manewrze w przypadku manewrów łączonych:
plik navigator.settings, wiersz:
MessageForNextNext=0 - zmienić na 1

Zmiana odległości do której dwukrotny manewr skrętu jest traktowany przez AM jako zawracanie
plik navigator.settings, wiersz:
MaxDistanceToTransformTurnsIntoTurnback=35
Przy tej standardowej wartości AM często uznaje za zawracanie 2 kolejne skręty dla blisko siebie położonych uliczek,
co przy włączonym unikaniu zawracania powoduje również unikanie takich skrętów.
Zmniejszenie parametru do wartości 20-25 zdecydowanie ogranicza zjawisko 'unikania fałszywego zawracania'.

Wyszukiwanie miejscowości/ulic już po jednej literze nazwy:
plik mapsearch.settings, wiersze:
MinLettersToStartCitySearch2=2
MinLettersToStartStreetSearch2=2[/i] - zmienić na 1
wady: może wydłużyć czas oczekiwania na wynik wyszukiwania
Uwaga techniczna: w AM5.1.1 zmieniono numerek parametru na 3 i jest on już domyślnie ustawiony na 1

Zwiększenie jakości wyszukiwania miejscowości:
plik mapsearch.settings, wiersz:
PlacesResultsLimit=500 - zmienić na 15000
Działanie: AM znajduje wskazaną tym parametrem liczbę wyników wyszukiwania, po znalezieniu 15000 (wcześniej 500) miejscowości
przerywa wyszukiwanie, sortuje wyniki w kategorii wielkości miejscowości i wyświetla na liście wyników wyszukiwania
Przykład efektu zmiany:
Poznań jest znajdowany już po wpisaniu 'P' a nie 'POZ'
Kraków  po wpisaniu 'K' zamiast 'KRA', pozostałe miasta wojewódzkie również po wpisaniu 1 litery
wady: może wydłużyć czas oczekiwania na wynik wyszukiwania.

Zmiana max. promienia wyszukiwania POI:
plik poisearch.settings, wiersz:
FarInternalPOISearchMaxDist=60000 - domyślne 480 km, 125 jednostek = 1 km
np. zmiana parametru na 87500 = wyszukiwanie w promieniu 700 km.

Pozbycie się z wyników wyszukiwania miast powtórzeń nazwy Warszawa w pisowni angielskiej i niemieckiej:
plik placesynonyms.txt, wiersz:
Syn18=Warszawa;Warschau;Warsaw  usunąć ;Warschau;Warsaw
można też usunąć cały wiersz, ale wtedy należy koniecznienie poprawić numerację w kolejnych wierszach (Syn19 ...)
tak by zachować ciągłość z krokiem co 1, w przeciwnym razie wiersze poniżej nie będą zauważone przez program.
W podobny sposób, uzupełniając słownik synonimów miast (to właśnie ten plik) można też umożliwić wyszukiwanie
innych miast niż stolice wg polskiej nazwy miasta, np.:
Syn20=Venecia;Wenecja
Syn21=Firenze;Florencja


Zachowanie wskazań liczników globalnych komputera pokładowego,
po instalacji AM na innym sprzęcie, albo po HardResecie.

Stany liczników są zapisane w rejestrze Windows, a dokładniej w kluczu:
HKCU\Software\Aqurat\AutoMapa EU PPC lub dla wersji PC
HKEY_USERS\...\Software\Aqurat\AutoMapa EU TPC, we wpisach z końcówką 3:
GpsDistance3,
GpsDistanceFromLastStop3,
GpsDriveTime3,
GpsDriveTimeFromLastStop3,
GpsMaxSpeed3,
GpsStopTime3,

Wartości zapisane tych wpisach trzeba skopiować i odtworzyć po HR bądź na nowym sprzęcie.
Zwykłe odinstalowanie programu i ponowna instalacja nie zmieniają tych danych.

Od wersji 6.0 zmienił się sposób przechowywania danych komputera pokładowego,
w AM6.X dane te przechowywane są w pliku OnBoardComputer.info
zlokalizowanym w podkatalogu: AutoMapa EU\Data Files.


Zmiana wartosci skali wyświetlania POI dostępnych w Menu\POI\Wyświetlanie\Od skali:
plik poishow.settings, wiersz:
POIShowScales2=200.00;400.00;800.00;1500.00;3000.00;6000.00;12000.00;18000.00
Przykładowo po zmianie na:
POIShowScales2=200.00;500.00;1000.00;2500.00;5000.00;10000.00;25000.00;50000.00
będą dostępne do wyboru skale: 500m, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50km 
(pierwsza wartość (200.00) nie jest dostępna do wyboru ale, musi być wpisana)
SKALA 10km oznacza, że na ekranie widoczny jest fragment mapy o szerokości 10km
UWAGA!
Zastosowanie zbyt dużych skali może spowodować znaczące zwolnienie pracy programu,
a w skrajnych przypadkach zawiesić aplikację.

Promień wyszukiwania POI "przy trasie" (max. odległość POI od trasy)
[przy wyznaczonej trasie: Menu\Prowadź do\POI\wybrana kategoria(+włączony filtr 'Przy trasie')]
plik poisearch.setings, wiersze:
PointAttractDist1=24 - do   50m - POI z zielonym paskiem (najbliżej trasy po prawej stronie)
PointAttractDist2=50 - do 100m - POI z jasnozielonym paskiem (blisko trasy po prawej stronie)
PointAttractDist3=74 - do 150m - POI z jasnoszarym paskiem (nieopodal trasy po prawej stronie)
                                                    i POI z ciemnoszarym paskiem (nieopodal trasy po lewej (przeciwnej) stronie)
Jednostka jest w tym parametrze dosyć dziwna, z moich eksperymentow wychodzi, że na 50m przypada ~24 'PADisty' ;-)
a wartości 'fabryczne' też są tylko przybliżone. Po zmianie parametrów na:
PointAttractDist1=24
PointAttractDist2=72
PointAttractDist3=144

uzyskujemy odległości kolejno: 50m, 150m i 300m


Uniwersalny sposób na przypisanie do istniejących przycisków dodatkowych funkcji,
wywoływanych przez chwilowe przytrzymanie wciśniętego przycisku:


Plik AutoMapa EU\Common.skin.prg
(do AM6.8.0 plik miał nazwę AutoMapa.skin.prg),
w sekcji danego przycisku należy dopisac linię:
sActionTapAndHold=nazwa funkcji którą chcemy wywołać
np. dopisanie w sekcji
[BTNCTX] wiersza:
sActionTapAndHold=ToggleMouseMapMoveZoom
umożliwi przełączanie między przesuwaniem mapy, a zaznaczaniem obszaru do powiększenia
przez przytrzymanie przycisku menu podręcznego (kursora).

Nazwy sekcji poszczególnych przycisków:
uwaga! niektóre przyciski są już 'zajęte' -oryginalnie mają
przypisaną funkcję wywoływaną przytrzymaniem przycisku

[BTNMENU] - Menu
[BTNCTX] - menu kontekstowe (to w prawym dolnym rogu)
[BTNFS] - 'rączka'
[BTNGPS] - śledzenie pozycji
[BTNSCALE] - skokowy przełącznik skali
[BTNROUTES] - typowe trasy
[BTNPhone] - telefon
[BTNVolume] - wyciszanie/głośność
[BTNTargetType] - przełącznik względem via/końca trasy
[BTNMode3D2D] - przełącznik2D/3D/3DR

Pisownię nazw poszczególnych funkcji można sprawdzić przypisujac funkcję
do przycisku sprzętowego, albo do jednej z pozycji w 'Twoje menu',
a następnie podglądając zawartość pliku AutoMapa EU\Data Files\keymappings.data


Wyłączenie funkcji Typowe Trasy (niebieskiej strzałki w prawym dolnym rogu ekranu):
Plik AutoMapa EU\Common.skin.prg
(CommonNVOnLeft.skin.prg -dla poziomego układu ekranu)
sekcja [BTNROUTES]
bEnabled=1 - zmienić na 0

Wyłączenie szarzenia ekranu podczas szukania sygnału GPS:
Plik AutoMapa EU\Common.skin.prg
(do AM6.8.0 plik miał nazwę AutoMapa.skin.prg), wiersze:
[GPSBAD]
bEnabled=1
- zmienić na 0 -wyłącza też planszę z napisem informującym o szukaniu sygnału


Regulacja stopnia przezroczystości i koloru tła (blendy) przysłaniającego ekran podczas szukania sygnału GPS:
Plik AutoMapa EU\AutoMapa.skin.day.colors
crBadSignalBlendBk=150 150 150 85 dopuszczalne wartości: 0-255
0=brak przezroczystości (całkowite przesłonięcie ekranu kolorem tła),  255=100% przezroczystości (całkowite wyłączenie efektu blendy)
150 150 150  (•szary) - to kod RGB koloru blendy, przykładowe kody innych kolorów:
0 0 0 •czarny
0 0 255 •niebieski
0 255 0 •zielony
255 255 0 •żółty
255 255 255 •biały


Kolory typów tras
Pliki AutoMapa EU\***.map.colors
*** (day, dayColor, dayPaper, night, nightVision i inne, w zależności od używanej skórki kolorów mapy)

;----TRASA:                                                        (kolory przykładowe)
...
RouteQuick = 0 60 255 100                   - Szybka (niebieska)
RouteOptimal= 90 0 255 100                - Optymalna (fioletowa)
RouteShort = 0 0 0 110                         - Krótka (czarna)
RouteEasy= 0 160 60 100                     - Łatwa (zielona)
Route4x4 =150 0 150 80                       - Terenowa (śliwkowa)
RouteWalk =80 235 235 80                   - Piesza (seledynowa)
RouteCrossCountryDetail= 255 0 0 128 - Przełajowa /po prostej/ (czerwona)

« Ostatnia zmiana: Lipiec 26, 2013, 13:58:12 wysłana przez nocnyMarek »
AM3/4/5/6, DPN/D6, AP, N2/9, OM-free

PDAclub.pl

R E K L A M A:


Offline debart

 • Clubowicz
 • **
 • Wiadomości: 181
 • Sprzęt: VIVO PLUS + 16GB SDHC + VW Phaeton
Mały tips do 5.2 w związku z pikietażem - nigdzie nie znalazlem tutaj na forum takiego rozwiązania (dla tych ktorym nie przeszkadza mała czcionka).

Mnie zawsze denerwowało, że na dolnej/górnej belce widzę np.
(E77;7) Czarnie...

Według mnie czcionka była za duża i napis sie nie mieścił. teraz doszedł pikietaż i mamy tak:
(E77;7 470,9km) Cza...

Kompletnie nie widać na jakiej ulicy jesteśmy i gdzie, widac tylko numer drogi i pikietaż.
Oto prosty przepis:

w pliku AutoMapa.skin.const

Sekcja ta steruje wyświetlaniem na górnej belce:
// NV
hghNV_Landscape=#RES*51
hghNV_Portrait=#RES*53+#hghNVI
wdtNV_brd=0

hghNVI=#RES*18
fntNVI=#Tahoma9:1  (należy zmienić cyfrę "9" na mniejszą, np. na "Tahoma 7:1")

fntNVMessage=#Tahoma9:1
mrghghNVMessage=#RES*10

fntNVTurnDist=#Tahoma20:1
fntNVTurnDistUnit=#Tahoma7:1
(...)


Natomiast sekcja sterująca dolną belka to:
// NPI
hghNPI=#RES*19
hghNPImouse=#RES*26
fntNPI=#Tahoma9:1 (tu też zmieniamy cyfrę "9" na niższą np. na Tahoma7:1)
NPIStreetName=0
(...)

Ta jedynka po dwukropku oznacza "bold". Dla normalnej niepogrubionej czcionki należy wstawić "0" np. Tahoma7:0. Wtedy mieści sie jeszcze więcej tekstu.
Ale można też wgrać czcionkę ARIALN.TTF z "dużych windowsów" do PDA do katalogu WINDOWS, zrobić reset PDA i po odpaleniu nowa czcionka ARIAL NARROW będzie widoczna w systemie. Teraz należy w pliku AutoMapa.skin.qvga.consts lub AutoMapa.skin.vga.consts lub AutoMapa.skin.tpc.consts zdefiniować sobie czcionkę ArialN7=Arial Narrow:7 a w sekcjach //NPI i //NV (AutoMapa.skin.const) poprawić na:

fntNPI=#ArialN7:0 oraz fntNVI=#ArialN7:0 i będzie OK.


Może się komuś przyda...

Pozdrawiam !


« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2008, 13:03:44 wysłana przez debart »

Offline DEFENCE

 • Newbie
 • Wiadomości: 10
Zmiana koloru zaznaczenia w Menu wybranej opcji.
plik: AutoMapa.skin.menus

bGrid=1
GridPen=1:0:#crMMGridLine
crSelectedItemGridFill=0 224 0 83 #crMMSelectedItemGridFill


np. Jaskrawo zielony
crSelectedItemGridFill=0 224 0 83 gdzie 0,224,0 to RGB a 83 to siła przezroczystości.

« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2010, 16:11:23 wysłana przez nocnyMarek »

Offline mayek

 • Clubowicz
 • ***
 • Wiadomości: 281
 • A co to jest GPS ?
 • Sprzęt: HTC ONE S
 • VIP Level: 5
Zmiana drzewka POI
W katalogu "data files" edytujemy plik "categoriesex.data" i mamy dwie linijki które nas interesują:

H=36;75;4 to są te grupy kategorii które widzimy , usunięcie tej linijki usuwa je całkiem z widoku
R=-349 ostatnio używane kategorie

Możemy sobie ustawiać tylko grupy kategorii odzzielamy je średnikiem, nazwy używamy ze słownika categories_ex_pl.dic


Offline morette

 • Clubowicz
 • ****
 • Wiadomości: 630
 • Sprzęt: HTC HD2 hypnosis V.12_3.14_F; Samsung Galaxy S III
Witam

Dodaje informację dotyczącą dymku/chmurki z nazwami ulic dotyczącą jej wielkości.
Dane te pobrałem z wątku o testach AM 6.5 beta 1
Może komuś się przyda.

AutoMapa EU -> Profiles -> twoja_nazwa -> settings files -> gmv.settings

Cytuj
Sprawdziłem doświadczalnie i chyba najważniejsze są te dwie linie dla wielkości dymka i czcionki (ważne, żeby obie wartości po znaku równości były te same, to wtedy się dobrze skaluje dymek) :
BBlabel_StreetFontSize=7 (moje ustawienie, wcześniej było 10 w obu liniach)
BBlabel_RBoxFontSize=7


« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2010, 11:21:37 wysłana przez morette »
Auto Mapa 6.10.0(1714)/Europe 1206  włączone korzystanie z LD
Android Auto Mapa - Samsung Galaxy S III

Offline ochkarol

 • Clubowicz
 • ******
 • Wiadomości: 4812
 • Sprzęt: Samsung Galaxy A8
AM (na chwilę obecną 6.8.1) dane SmartRoutes prezentuje jedynie bieżące (t.j. z aktualnej daty i godziny urządzenia).
Nawet jak wytyczymy trasę z porą przyszła, to przeglądając mapę oglądamy bieżące dane (potwierdzone u źródła).

Jeśli chcielibyśmy jednak obejrzeć dane SmartRoutes na trasie w planowanej porze startu to wyjście jest proste - w urządzeniu zmienić trzeba datę i czas na porę zaplanowanego startu.

Tu wiedzieć oczywiście trzeba, że dalej dane SR na całej trasie prezentowane są z bieżącej daty i godziny urządzenia - więc jeśli chcielibyśmy zobaczyć co prezentuje AM na trasie musimy policzyć sobie, o której godzinie będziemy na danym odcinku drogi i znowu zmienić datę i godzinę na urządzeniu.

Jeśli ktoś myślał, że AM prezentuje dane SR zgodnie z porą zaplanowanej trasy i zgodnie z jej czasowym przebiegiem to niech już tak nie myśli ;)

Pozdrawiam
Karol
. : Kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać po jej myśli. : .

Offline ochkarol

 • Clubowicz
 • ******
 • Wiadomości: 4812
 • Sprzęt: Samsung Galaxy A8
Automatyczna zmiana skórki na panoramę
« Odpowiedź #6 : Styczeń 08, 2012, 00:52:38 »
Automatyczna zamiana skórki z pionowej na panoramę.
Wystarczy w pliku "AutoMapa.defaultskins.txt" przy odpowiednich rozdzielczościach wpisać nazwy plików skórki.
Dla przykładu, dla Omni GT-i8000 trzeba wpisać:
...
480x800=DarekFoto-Black
800x480=DarekFoto-Black-Panorama
...

Pozdrawiam
Karol
. : Kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać po jej myśli. : .

Offline Klusek

 • Clubowicz
 • *****
 • Wiadomości: 1410
  • http://www.pdaclub.pl/info.php?id=6656
 • Sprzęt: Xperia Arc S
 • VIP Level: 270
Automatyczna zamiana skórki z pionowej na panoramę.
Wystarczy w pliku "AutoMapa.defaultskins.txt" przy odpowiednich rozdzielczościach wpisać nazwy plików skórki.
Dla przykładu, dla Omni GT-i8000 trzeba wpisać:
...
480x800=DarekFoto-Black
800x480=DarekFoto-Black-Panorama
...


No niestety u mnie sposób ten nie chce działać. Ekran i owszem obraca się sam, ale skórka cały czas zostaje taka jak jest ustawiona w opcjach.

« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2012, 22:26:16 wysłana przez Klusek »
Sony Xperia Arc S powered by:
FXP208 - CM10

Offline ochkarol

 • Clubowicz
 • ******
 • Wiadomości: 4812
 • Sprzęt: Samsung Galaxy A8
Najgorsze, że u mnie też przestało.
Działało a teraz już nie działa - takich rzeczy to już nie potrafię zrozumieć.  :-|

Pozdrawiam
Karol
. : Kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać po jej myśli. : .

Offline RUKAT

 • Clubowicz
 • *****
 • Wiadomości: 2387
 • Sprzęt: POCO X3 NFC
"Wyłączenie funkcji Typowe Trasy (niebieskiej strzałki w prawym dolnym rogu ekranu):
Plik AutoMapa EU\Common.skin.prg
(CommonNVOnLeft.skin.prg -dla poziomego układu ekranu)
sekcja [BTNROUTES]
bEnabled=1 - zmienić na 0"Do tej porady dopisałbym (bo nie dla każdego będzie to oczywiste -np. dla mnie nie było :mrgreen: ) że gdy używamy "niefabrycznych" skórek  to trzeba zmieniać ten wpis w odpowiednim pliku bo ten z Common.skin.prg nie zadziała.  np. dla skórki DF Fullpilot trzeba edytować plik "DarekFoto-fullpilot.skin.prg"

« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2012, 18:21:56 wysłana przez RUKAT »
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy ;o)

Offline PioMul

 • Newbie
 • Wiadomości: 27
 • Sprzęt: 5,2" Honor 9; tablety 7" Lenovo, Overmax, Archos
PRZERÓBKA KOLORU PRĘDKOŚCI w PANELU (Automapa 6.17a, we wcześniejszych wersjach też działało)

Jest mi to potrzebne do kontrolowania jednym rzutem oka, z jaką prędkością jadę. Wielkość panelu ustawiam na "średnią", to pozwala zmieścić 5 pozycji (nast. manewr, prędkość, ile km do końca trasy, o której godz. dojadę, ile minut do końca).

Używam skórki Automapa. W panelu ustawiam "prędkość" na 2. pozycji, tj. zaraz po "następny manewr", licząc od lewej.
Wybrałem kolor niezbytbladożółty. Pozostałe pozycje panelu mają tekst biały.

1) W plikach "AutoMapa.skin.night.colors" oraz 2) "AutoMapa.skin.night.colors" w sekcji [Const] wstawiam nową linię z tekstem:
Zolty=255 255 100  //niezbytbladożółty wg palety RGB (uwaga na spacje, mają być tak, jak napisałem)

3) W pliku Common.skin.prg w sekcji [NV::AInfo1] zamieniam tekst:
crText=#crNVText
na:
crText=#Zolty // bylo #crNVText (uwaga na spacje, ma ich tu nie być wcale)

Działa, łaski nie robi. Liczba prędkości jest teraz "dość żółta". Inne kolory nie są dobre, bo słabo je widać na czerwonym tle, kiedy jest przekroczona prędkość dozwolona.
Można w AutoMapa.skin.night.colors pod Zolty podstawić 255 255 150, jeśli kogoś drażni zbyt mocny żółty nocą. I tak dalej, co komu przyjdzie do głowy.


Offline nocnyMarek

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 9914
 • Sprzęt: Palmax, viliv X70
To co zrobiłeś należałoby nazwać zmianą koloru czcionki drugiego pola pilota w skórce AutoMapa
Można to zrobić prościej, bezpośrednio wstawiając kod koloru do linii crText
wtedy kolor będzie ten sam niezależnie od używanego schematu kolorów.
Twoja wersja z definicją nowego koloru w pliku colors ma ten plus, że można sobie zdefiniować
różne kolory czcionki na dzień i na noc (ogólnie rózne kolory w różnych schemetach kolorów),
ale jednocześnie trzeba pamiętać o dodaniu definicji do każdego używanego schematu kolorów.

Reasumując, najprostszym sposobem na zmianę koloru czcionki w dowolnym małym polu pilota
jest bezpośrednie wpisanie kodu koloru do linii crText w sekcji [NV::AInfoX]
gdzie X to numer pola, przy czym numeracja zaczyna się od zera. Zmian dokonuje się w pliku:
- Common.skin.prg - dla skórki AutoMapa (pilot u góry)
- CommonNVOnLeft.skin.prg - dla skórki AutoMapa Panorama (pilot z boku)

I przy okazji do kompletu, kolor czcionki odległości do najbliższego manewru (duże pole pilota)
zmienia się w sekcji [NV::TurnDist]

AM3/4/5/6, DPN/D6, AP, N2/9, OM-free

Offline PioMul

 • Newbie
 • Wiadomości: 27
 • Sprzęt: 5,2" Honor 9; tablety 7" Lenovo, Overmax, Archos
Dzięki za istotne uzupełnienia i rady. Ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć opisu zmian kolorów tych właśnie pól, sam poszukałem w plikach odpowiednich parametrów i wyszło mi to, co wyszło. Teraz jest komplecik.